? заменува една буква

abduct

1.
v tr ;1. отимање; to ~ a child отимање на дете (дијете) (see also kidnap) ;2. (med.) одвлекување
2.
одведува, грабнува, одвлекува
3.
грабнува, одведува, одвлекува
Зборови со слично значење
глаголи (синоними):
глаголи (антоними):