? заменува една буква

abbreviate

1.
v tr скратување збор или фраза само со ставање на првите букви од секој збор (Даниела често се скратува во Дени; Република Македонија во РМ)
2.
скратува, стега
3.
стега, скратува, скратува
Зборови со слично значење
глаголи (антоними):