? заменува една буква

respite

1.
одложува/продолжува рок на плаќање
2.
здивнува